FİYAT LİSTESİ referanslar hakkımızda iletişim
matbaa hizmetleri
matbaacılık, grafik tasarım, reklam hizmetleri

Matbaa Hisse Senedi

Matbaa Hisse Senedi özellikle hisse senedi bastırmayan anonim şirket ortaklarının okumaları gerekiyor. Vergi yasalarında yeralan bazı hükümler, anonim şirketlerin hisse senedi bastırmasını gerektiriyor. Daha doğrusu, hisse senedi bastırmanın çok önemli bir ‘‘vergi avantajı'' var.

Anonim şirket ortağı olanlar, eğer ‘‘şirketin hisse senetleri varsa'' ve bu hisse senetlerini iktisap (edinme) tarihinden itibaren ‘‘bir yıl'' geçtikten sonra satarlarsa, satıştan doğan kazanç gelir vergisine tabi tutulmaz. Şirketin ‘‘hisse senetleri yoksa'' yani hisse senedi bastırılmamışsa, ortağın hisse satışından doğan kazanç, (iktisap tarihinden itibaren kaç ay geçerse geçsin) Gelir Vergisi'ne tabi tutuluyor (GVK Mükerrer Md. 80/1). Bu nedenle biran önce hisse senedi bastırmak gerekiyor.


Kanaatimizce, şirket ana sözleşmesinde, hisse senedi veya hisse senedi yerine geçmek üzere ilmühaber çıkartılacağı ve bunun da genel kurul kararı ile olacağı yönünde açık bir hükme yer verilmiş ise yönetim kurulu kararı ile hisse senedi veya ilmühaber çıkarılamayacaktır. Tersi durumda yani şirket ana sözleşmesinde, hisse senedi veya hisse senedi yerine geçmek üzere ilmühaber çıkartılacağı ve bunun da yönetim kurulu kararı ile olacağı yönünde açık bir hüküm var ise yönetim kurulu kararı ile hisse senedi veya ilmühaber çıkarılabilecektir. Şirket ana sözleşmesinde her iki yönde de bir belirleme bulunmaması halinde ise hisse senedi veya ilmühaber çıkartılmasının, şirketin en yetkili organı olan genel kurul tarafından karara bağlanması, daha sağlam bir ispat vasıtası olacaktır. ( Matbaa hisse senedi )
Ancak ispat yükümlülüğünü şirkete yüklemek yerine, konunun yasal olarak düzenlenerek açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Nitekim, 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı yeni TTK'nda konuya ilişkin yapılan düzenlemeler sorunu büyük ölçüde çözmüş görünmektedir.

Tel.: (0212) 565 40 75 - Fax: (0212) 565 10 66 - Gsm: (0533) 350 00 83 makro@makrotanitim.com