FİYAT LİSTESİ referanslar hakkımızda iletişim
matbaa hizmetleri
matbaacılık, grafik tasarım, reklam hizmetleri

Hisse Senedi Matbaa

Hisse Senedi (Pay Senedi matbaa) Nedir, Ne Değildir? Hisse Senedi (pay senedi) denince akla, ortakların, şirket içindeki sermaye dağılımını gösteren değerli bir belge geliyor. Adeta
“Ortaklık Kimlik Kartı” gibi
Bu belgenin basımı kolay, önemli olan tecrübe... işte burada,

Hisse Senedi Matbaa olarak makro tanıtım matbaa, müşterilerine ön hazırlık, ayrıntıların belirlenmesi, Kupürler – özel kağıt – Renk – Filigran ve hologran seçimi konusunda tüm hizmetleri veriyor. Konunun yabancısı olan Şirket görevlisinin A’dan Z’ye her türlü desteği alabileceği Makro Tanıtım Matbaacılık, Hisse Senedini, istenilen nicelik ve niteliklerde hazırlıyor, ve müşterisine sunuyor. pay senedi basan matbaa

HİSSE SENEDİ NEDİR? Hisse senetleri; anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, özel kanunla kurulmuş kamu kuruluşları tarafından çıkarılan, sermayenin belirli bir bölümünü temsil eden, sahibine ortaklık haklarından yararlanma imkânı veren menkul kıymetlerdir.
Hisse Senedi Matbaa ve pay senedi basımı yapan matbaayız.
Hisse senedi ÖRNEĞİ
Güvenlik konusunda özel işlemlerimiz mevcut bilgi almak için arayiniz.
Hisse Senedi Matbaa için
Tel: (0212) 565 40 75 - Fax: (0212) 565 10 66 - Gsm: (0533) 350 00 83 - paysenedi@gmail.com