FİYAT LİSTESİ referanslar hakkımızda iletişim
matbaa hizmetleri
matbaacılık, grafik tasarım, reklam hizmetleri

Hisse Senedi Bastırma


Anonim şirketlerde ortaklık payları hisse senetlerine sıkı sıkıya bağlıdır.
Bununla birlikte, ülkemizde çoğu anonim şirkette hisse senedi veya onun yerine geçici ilmühaber çıkarılmamaktadır.

Yeni TTK'daki ifadesi ile nama yazılı hisse senetleri sahibinin ortaklık durumunu göstermesi yanında sahibine bazı vergi avantajları sağlamaktadır. Bu gün yazımızda yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan şekliyle pay senetleri ve vergisel avantajlar üzerinde duracağız.

Hisse Senedi bastırma Bilindiği gibi, hisse senetleri, hamiline veya nama yazılı olur. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı hisse senetleri çıkarılamaz. Bu hükme aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. Bedeli tamamen ödendikten sonra hamiline yazılı senetler çıkarılabilir. Kanun hükümlerine uyulmak suretiyle nama yazılı pay senetleri de hamiline yazılı hale getirilebilir.

Hisse senetlerinin bastırılması Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, hisse bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde hisse senetlerini bastırıp hisse sahiplerine dağıtır.

Yönetim kurulunun hamiline yazılı hisse senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin internet sitesine konulur. hisse senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı hisse senetlerine ilişkin hükümler uygulanır.
Ayrıca, azlık istemde bulunursa nama yazılı hisse senedi bastırılıp tüm nama yazılı hisse senedi sahiplerine dağıtılır.
Nama Yazılı hisse senedi basımında uzmanlaşmış Matbaamız size tüm konuda ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir.
Ihma onaylı yüksek güvenlikli hologramlarımız, dünya hologramcılar birliği onaylıdır.