FİYAT LİSTESİ referanslar hakkımızda iletişim
matbaa hizmetleri
matbaacılık, grafik tasarım, reklam hizmetleri

Hisse Senedi Baskısı

Halka Açık Anonim Ortaklıklarca Hisse Senedi Baskısı
Bir önceki bölümde etraflıca değinildiği üzere, TTK.da anonim şirketler için payların hisse senetlerine bağlanması zorunlu tutulmamıştır. Bu itibarla, -şirket esas sözleşmesinde aksine bir hüküm yok ise-, yönetim kurulu payları temsilen hisse senedi baskısı yaptırmak veya yaptırmamakta serbesttir . Halka açık anonim ortaklıklarda ise, Türk Ticaret Kanunu'nun aksine, pay sahibine hisse senedi verilmesi zorunludur. 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Hisse senetlerinin alıcıya tesliminden itibaren de pay sahipliği hakkı kazanılmış olur.

Esas sermaye sistemini kabul etmiş olan halka açık anonim ortaklıklara ise bir süre tanınmış ve bu süre senedin türüne göre farklılaştırılmıştır. Şöyle ki, esas sermaye sistemini kabul etmiş anonim ortaklıkların, sermaye artırımının tescilini takip eden en geç otuz gün içinde hamiline yazılı hisse senetlerini alıcılara teslim etmeleri gerekmektedir. Nama yazılı hisse senetleri için ise bu süre doksan gün olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, esas sermayeli halka açık şirketlerin, nama yazılı hisse senetlerini, sermaye artırımının tescilini takip eden en geç doksan gün içinde alıcıya teslim etmeleri gerekmektedir. Ortaklara teslim edilebilmesi için de hisse senetlerinin bastırılmış olması gerekmektedir .
Hisse senedi ÖRNEĞİ
Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre hisse senedi baskısı halka arz olunmuş olan veya arz olunmuş sayılan anonim ortaklıklar tarafından çıkarılacak hisse senetlerinin şekil şartları ve buna ilişkin kullanım esasları ise Hisse Senetlerinin Şekil Şartlarına İlişkin Tebliğ (Seri:I, No:5)'de düzenlenmiştir . Hisse senedi baskısı içi hemen arayın
Tel.: (0212) 565 40 75 - Fax: (0212) 565 10 66 - Gsm: (0533) 350 00 83 -makro@makrotanitim.com