FİYAT LİSTESİ referanslar hakkımızda iletişim
matbaa hizmetleri
matbaacılık, grafik tasarım, reklam hizmetleri

A4 Fatura Basımı

A4 Fatura Basımı - Makro Tanıtım Matbaacılık MALİYE İLE ANLAŞMALI MATBAADIR.
Fatura Basımı çok titizlik isteyen bir konu güvenilir ellere emanet edilmeli.


Kampanya 5 Cilt Fatura 80 TL
Kampanya 10 Cilt Fatura 100 TL


Bu belgeler Sadece Anlaşmalı Matbaa olarak tabir edilen özel matbaalar
tarafından basılmaktır. Resmi evrak bastırmak isteyen mükelleflerin,
vergi levhası fotokopisi, gerçek şahıs ise nüfus cüzdan fotokopisi,
tüzel kişiliğe haiz Hizmet Fatura Basımı, İrsaliyeli Fatura, Gider Pusulası;

Fatura basımı satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı Fatura Basımı
meblağı göstermek üzere, emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından
düzenlenerek müşteriye verilen bir belgedir. F
A4 Fatura Basımı

Tel.: 0212 565 40 75
Fax: 0212 565 10 66
Gsm: 0533 350 00 83